Gedreven. Leren. Werken.

Gedreven. Leren. Werken.

Met Motivatiemeesters creëer je een leer- en werkklimaat waarin mensen zich prettiger voelen en beter presteren.

Bekijk ons aanbod

Expertise

Motivatie

Als mens doen we het liefst iets dat ons plezier of voldoening geeft. Toch moeten er op school ook dingen gedaan worden waaruit je niet direct plezier of voldoening haalt. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor leraren.

Lees meer

Toetsen

Leerlingen lijken soms alleen te willen leren als ze weten dat het ook getoetst gaat worden en stellen het leren uit tot het laatste moment. Op veel scholen worstelen leraren met deze houding.

Lees meer

Pedagogisch- en didactisch handelen

Door als leraar (pro-)actief bezig te zijn met het ontwikkelen van je pedagogische en didactisch kennis en vaardigheden kun je gaan ervaren dat leerlingen ander (leer)gedrag gaan vertonen.

Lees meer

Onderwijsontwerp

Voor leerlingen is niet altijd duidelijk waarom ze bepaalde leerstof aangeboden krijgen. Het nut en de samenhang van lesstof is essentieel voor een gemotiveerde leerling.

Lees meer

Effectieve feedback

Bij menig leraar zakt de moed in de schoenen als een leerling, op basis van zorgvuldig geformuleerde feedback, een product na slechts een minimale verbeterslag opnieuw inlevert.

Lees meer

Eigenaarschap

In veel scholen wordt hard gewerkt om eigenaarschap bij leerlingen én leraren te vergroten. Ondanks al het harde werk blijkt dit echter vaak lastiger dan gedacht.

Lees meer

Leren en werken met plezier en voldoening

Wij zijn drie onderwijskundig professionals met een bak aan praktijkervaring in diverse soorten onderwijs en een gedeelde passie voor de zelfdeterminatietheorie. Gevoed en geïnspireerd door wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek begeleiden we scholen in het creëren van een motiverend leer- en werkklimaat, waar een ieder gedreven kan leren en werken.

Over ons