Begeleidingstraject Onderwijsontwerp

Meesterwerk

Begeleidingstraject Onderwijsontwerp

Van januari tot en met juli 2020 hebben we de onderwijsontwikkelaar en haar team van Sport College ondersteund met het herontwerp van de opleiding. De aanleiding was de behoefte om studenten meer maatwerk te bieden zonder concessies te willen doen aan structuur.

Werkwijze
Door samen op te trekken met de onderwijsontwikkelaar van de opleiding en specifieke kennis en ervaring over motivatie, en het ontwerpen van een opleiding te delen ondersteunen we op een duurzame wijze. In overleg met de onderwijsontwikkelaar en het management hebben we ervoor gekozen om de sessies met het team samen met de onderwijsontwikkelaar voor te bereiden en uit te voeren. Met afwisselende werkvormen hebben ons de eerste periode gericht op het in kaart brengen van de kenmerken.

Vervolgens zijn we de ontwerpprincipes gaan concretiseren en heeft het team keuzes gemaakt.

  • Wat zijn onze didactische principes?
  • Hoe geven we de BPV vorm?
  • Hoe maken we de studievoortgang inzichtelijk?
  • Hoe willen we studenten begeleiden?
  • Hoe komen de examens eruit te zien?
  • Wat wordt de plek van het generieke onderwijs?
  • Wat wordt kenmerkend aan ons onderwijs?

In deze fase werd het team steeds meer eigenaar van het nieuwe ontwerp. Zij maken immers de keuzes. De kracht van het maken van een goed ontwerp is volgens Motivatiemeesters het faciliteren van een dynamisch proces in een duidelijke structuur met veel ruimte voor de eigen inbreng van teamleden. Vlak voor de zomer hebben we het grof ontwerp afgerond.

Download hieronder de infographics:

In het nieuwe schooljaar zijn we het Sport College blijven ondersteunen om het fijnontwerp vorm te geven. In schooljaar 2021/2022 start het vernieuwde onderwijs met veel ruimte voor maatwerk.