Inspiratiesessie Motivatie

Meesterwerk

Inspiratiesessie Motivatie

Kenmerken

De docenten van de Nederlandse Academie voor Beeldcreactie zijn professioneel fotograaf of filmer of vakdocent voor bijvoorbeeld taal of rekenen. Zij verzorgen particulier onderwijs met een erkend diploma voor mbo en/of hbo. De aanwezige docenten op deze gezamenlijke intervisiedag waren vrijblijvend uitgenodigd deel te nemen. Het was mooi om te zien dat een groot aantal docenten van alle vier de vestigingen aanwezig was.

Uitdaging

De lezing was voor ons geslaagd als de deelnemers:

  • inzicht kregen in het belang van differentiëren in relatie tot het bevorderen én behouden van de motivatie van hun studenten/cursisten;
  • door de lezing in voldoende mate uitgedaagd werden te reflecteren op hun eigen handelen;
  • concrete en praktische voorbeelden konden uitwisselen.

Structuur

De lezing was zorgvuldig opgebouwd. Onze ervaring is dat de deelnemers aan onze lezingen het als erg prettig ervaren dat we hen meenemen in de opbouw van ons verhaal. In deze lezing hebben we bijvoorbeeld duidelijke verwachtingen uitgesproken over hun bijdrage bij het laatste onderdeel. We hebben getracht een juiste balans te vinden tussen het overdragen van kennis uit wetenschappelijk onderzoek en het delen van praktische ervaringen en tips.

Keuzes

In onze begeleiding speelt het bieden van keuzes een wezenlijke rol. De docenten kregen daarom bij het laatste onderdeel van de lezing de ruimte om al dan niet ervaringen te delen (actiekeuze). Docenten die ervoor kozen om dit te doen, konden zelf bepalen in welke samenstelling – tweetallen of anders – ze dit deden (optiekeuze-team).

Interactie

We hebben de interactie met de aanwezige docenten als zeer positief en constructief ervaren. De docenten voelden zich veilig om zich kwetsbaar op te stellen en stonden open voor feedback. Het was goed om te ervaren dat de docenten het belang van een goede relatie met hun studenten inzien.

Ook interesse in een lezing of workshop binnen jullie organisatie?