Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

  1. Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening of over een van onze ‘meesters’ kunt u deze sturen naar het e-mailadres: info@motivatiemeesters.nl.
  2. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht binnen 5 werkdagen.
  3. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
  4. Binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht komen we met een voorstel voor de klachtafhandeling. Mochten wij meer tijd nodig hebben laten we binnen deze periode weten wanneer u het voorstel kunt ontvangen.
  5. Mocht u het niet eens zijn met het voorstel voor afhandeling van de klacht dan kunt in beroep gaan bij de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij uw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. Deze beroepsregeling staat volledig beschreven op de website beroepsregeling.nl.
  6. De klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en 2 jaar bewaard.