Training Pedagogisch- en didactisch handelen

Meesterwerk

Training Pedagogisch- en didactisch handelen

Waarom zou je passend onderwijzen? In een motiverende workshop gingen we in op deze vraag en presenteerden wij een model dat de aanwezigen verder hielp om passend te onderwijzen.

Deelnemers verkregen basisinzichten over (duurzaam) motiveren. Na de workshop waren zij in staat te verwoorden wat de drie psychologische basisbehoeften zijn, konden zij verschillende typen motivatie onderscheiden,  en maakten zij kennis met 5 effectieve principes.
De workshop zette aan tot reflectie over de (eigen) rol en invloed bij het motiveren van studenten en bood concrete handvatten om in het contact met studenten toe te passen

Na het algemene deel konden de deelnemers ter verdieping kiezen voor een tweede deel. Hierbij viel te kiezen uit:

  1. Ken je studenten (uitgangspunt 1 van passend onderwijzen binnen ROCMN). Deelnemers kregen inzicht in motivatieprofielen van studenten en leerden hoe zijn hierop kunnen inspelen.
  2. Leren in een positief Leerklimaat (uitgangspunt 5 van passend onderwijzen binnen ROCMN). Deelnemers leerden welke stappen zij kunnen zetten om een positief leerklimaat te creëren. Tijdens een interactieve bijeenkomst kregen deelnemers concrete handvatten over welke interactie en structuur zij kunnen toepassen en bespraken deelnemers welke randvoorwaarden voorwaardelijk zijn.