Over motivatie

Over motivatie

Wil jij ook de omstandigheden creëren, zodat leerlingen zichzelf (leren) motiveren?

In veel schoolorganisaties wordt gezocht naar manieren om eigenaarschap, welbevinden en betrokkenheid te vergroten, zowel van de leerling als van de leraar. Er worden bijvoorbeeld cijfers, belonings- of functioneringssystemen ingezet. Vaak ter controle of om de ander gemotiveerd en in beweging te krijgen. De effecten van deze externe factoren zijn echter maar van korte duur. En zodra ze wegvallen, stopt de beweging. Daarnaast gaan deze factoren vaak gepaard met gevoelens van verplichting, druk en stress.

Gelukkig kan het ook anders.

Onze inspiratiebron is de wereldwijd leidende motivatietheorie van Edward Deci en Richard Ryan, de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie onderscheidt verschillende types motivatie.

Zoals blijkt uit bovenstaand figuur voelen sommige types motivatie eerder aan als een verplichting en andere meer als een vrije keuze. Zo wordt gecontroleerde motivatie of ‘moetivatie’ onderscheiden van autonome motivatie.

Autonome motivatie heeft een hogere kwaliteit van motivatie, omdat deze duurzaam positieve effecten heeft op het leerproces en welbevinden.

Motiverende leraren en leidinggevenden kunnen autonome motivatie aanwakkeren door consequent in te zetten op de drie psychologische basisbehoeften; autonomie, verbondenheid en competentie.

Autonomie: Ervaren dat je keuze en vrijheid hebt.

verBondenheid: Ervaren dat je gezien en gewaardeerd wordt.

Competentie: Ervaren dat (moeilijke) dingen lukken.

Waarom autonome motivatie loont
Al decennialang blijkt uit veelvuldig herhaald wetenschappelijk onderzoek dat het tegemoetkomen aan deze basisbehoeften een duurzaam effect heeft op de motivatie, vitaliteit en ontwikkeling.

Zo blijken autonoom gemotiveerde leerlingen:

  • de leerstof grondiger te verwerken
  • meer behulpzaam te zijn in de klas
  • sneller vooruitgang te boeken
  • een kleinere kans op schooluitval te hebben
  • beter in hun vel te zitten

Autonoom gemotiveerde leraren gaan op een meer veerkrachtige wijze om met stress, wat hen beschermt tegen een burn-out. Ze zijn meer tevreden over hun werk en halen er energie uit. Ze werken gemakkelijk samen en zijn bereid tot een extra inspanning als dat nodig is.

Wil je werk maken van autonome motivatie en de omstandigheden creëren voor een optimaal leer-werkklimaat. En wil je zorgen dat mensen zich prettiger voelen en beter presenteren?