Motiverend onderwijsontwerp

EXPERTISE

Motiverend onderwijsontwerp

Motiverend onderwijs is een samenhangend geheel tussen lesgeven, leidinggeven en onderwijsontwerp.

Voor leerlingen is de relevantie van en samenhang tussen verschillende lessen, lesstof en/of vakken niet altijd zichtbaar. Simpelweg omdat deze relevantie en samenhang soms ook daadwerkelijk ontbreekt. Er is bijvoorbeeld onvoldoende rekening mee gehouden bij het ontwerp.

“Krijgen we hier een toets over?” is een veelgehoorde vraag van leerlingen voor wie niet duidelijk is waarom ze bepaalde lesstof aangeboden krijgen.

Leerlingen die het nut en samenhang niet inzien van de lesstof komen in beweging, omdat het moet. De kwaliteit van hun motivatie is laag en leraren ervaren weerstand, onverschilligheid of verzuim bij hun leerlingen.

 

Om de kwaliteit van de motivatie van je leerlingen hoog (autonome motivatie) te houden, is het van belang dat zij het onderwijs als samenhangend, kennisrijk en betekenisvol ervaren.

Autonoom gemotiveerde leerlingen (Vansteenkiste, M., Zhou, M., Lens, W., & Soenens, B., 2005) blijken namelijk:

  • de leerstof grondiger te verwerken
  • meer behulpzaam te zijn in de klas
  • sneller vooruitgang te boeken
  • een kleinere kans op schooluitval te hebben
  • beter in hun vel te zitten

Structuur en autonomie-ondersteuning vormen samen twee pijlers van een motiverend onderwijsontwerp. We helpen we je graag om je les, lessenserie, module(s) of curriculum te (her)ontwerpen.

Tijdens onze begeleidingstrajecten en trainingen maken we gebruik van de ketting van motivatie en het kompas van Impetus Academy, een spin-off van de Universiteit Gent.

Het kompas hanteert vier kwadranten – twee motiverende en twee demotiverende – die we gebruiken om je onderwijsontwerp te analyseren, verklaren en (her)ontwerpen. Dit doen we met concrete en praktische bouwstenen, waarvan de motiverende impact wetenschappelijk is aangetoond.