Motiverend leidinggeven

EXPERTISE

Motiverend leidinggeven

Motiverend onderwijs is een samenhangend geheel tussen lesgeven, leidinggeven en onderwijsontwerp.

Leidinggeven in een context waar de druk om te presteren hoog is, kan behoorlijk uitdagend zijn.

Hoe waak je ervoor dat je collega’s met energie en plezier hun werk kunnen doen, zich continu willen blijven ontwikkelen en een actieve bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van jullie leerlingen?

Niet alle leraren lopen warm voor veranderingen en waar de ene leraar graag wil dat je meer ondersteuning biedt, wil de andere liever met rust gelaten worden omdat het druk en stress oplevert.

 

Om de kwaliteit van de motivatie van je collega’s hoog (autonome motivatie) te houden, zetten we maximaal in op het versterken van jouw leiderschapskwaliteiten.

Autonoom gemotiveerde leraren (Baard, Deci & Ryan, 2004; Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens & Lens, 2010, Gagné et al., 2015, Aelterman, Vansteenkiste et al., 2019) blijken namelijk:

  • sneller initiatief te nemen
  • makkelijker samen te werken
  • zich meer en beter in te kunnen leven in het standpunt van leerlingen
  • beter hulp te kunnen bieden die is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van leerlingen
  • problemen makkelijker het hoofd te bieden
  • veerkrachtiger te zijn

Tijdens onze begeleidingstrajecten en trainingen maken we gebruik van de ketting van motivatie en het leiderschapskompas van Impetus Academy, een spin-off van de Universiteit Gent.

Het kompas brengt de variëteit aan (de)motiverende leiderschapsstijlen in kaart en helpt om gebeurtenissen in je team te analyseren en te verklaren. Daarnaast reikt het je concrete en praktische bouwstenen aan, waarvan de motiverende impact wetenschappelijk is aangetoond