Downloads

Downloads

Begeleidingsaanbod IEP LVS

Met de keuze voor het IEP LVS heb je als team een instrument in handen om het eigenaarschap en de betrokkenheid van kinderen – bij hun eigen leerproces – te vergroten. Om het formatieve potentieel van het IEP LVS optimaal te benutten, ondersteunt Motivatiemeesters scholen bij de implementatie van dit leergerichte leerlingvolgsysteem.

Download hier

Motiverende feedback

Het model dat Renske de Kleijn tijdens een studie ontwikkelde is een model waarbij het eigenaarschap van de feedback in het hele proces bij de ontvanger ligt. De theoretische inzichten en praktische acroniemen zijn meteen in te zetten in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Download hier

Motiveren bij (online) leren

Door tijdens het lesgeven te voldoen aan de drie psychologische basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie) creëer je de voorwaarden voor een hogere kwaliteit van motivatie bij je leerlingen. In deze download delen wij tien praktische tips.

Download hier