Aanbod

Aanbod

Met de wereldwijd leidende motivatietheorie van Edward Deci en Richard Ryan, de zelfdeterminatietheorie, als onze inspiratiebron slaan we een brug tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk door te inspireren, te trainen en te begeleiden. Samen met jou creëren we de juiste omstandigheden voor autonome motivatie wat leidt tot leren en werken met plezier, betrokkenheid en voldoening.

Inspireren

Onze inspiratiesessies geven inzicht in de motivationele drijfveren en de effecten ervan op het leerproces en welbevinden van leerlingen en leraren. Kenmerkend voor onze sessies zijn de praktische voorbeelden en handvatten die we geven zodat de deelnemers geïnspireerd en gemotiveerd raken om in hun eigen praktijk de tips toe te passen.

Lees meer

Trainen

We hebben een gevarieerd aanbod aan trainingen ontwikkeld gericht op het versterken van motivationele, cognitieve en metacognitieve vaardigheden van leerlingen en leraren. Dit om de motivatie, het leren en het welbevinden te bevorderen.

Lees meer

Begeleiden

Wij begeleiden onderwijsteams in zeven stappen bij het realiseren van motiverend(er) onderwijs. Dit doen we aan de hand van het bieden van structuur en autonomie-ondersteuning en concrete, heldere doelstellingen.

Lees meer