Meer leerplezier en werkgeluk op school

Wat ons drijft

Meer leerplezier en werkgeluk op school

Drie pijlers als fundament

We besteden veel tijd van ons jonge en/of werkende leven op en voor school. We willen in die tijd het liefst gelukkig zijn en goed gedijen op school. Wat kunnen we dan doen om het (nog) aangenamer te maken?

De zelf-determinatietheorie is ‘s werelds leidende model voor persoonlijke groei en voldoening omdat het een waardevol antwoord biedt.

Wat we ook doen of in welk type onderwijs je ook werkt, we gedijen beter en werken en leren met meer plezier en voldoening als tegemoet wordt gekomen aan onze drie psychologische basisbehoeften.

Relatie

Verbinding voelen met leerlingen/studenten en collega’s waarbij iedereen ertoe doet voor elkaar. Bewust worden van het feit dat anderen het prettig vinden dat je er bent en een bijdrage levert.

Als we ons niet op deze manier verbonden voelen met anderen voelen we ons meer vervreemd en ervaren we minder voldoening.

Competentie

Het gevoel hebben dat je effectief bent je ontwikkeling en vooruitgang boekt. Het liefst aan de hand van het behalen van (zelfgestelde) doelen. Bijvoorbeeld doelen tbv onze kennis, vaardigheden en mogelijkheden.

Hebben we het gevoel dat we niet effectief zijn of vastzitten, dan raken we minder betrokken, tonen we minder inzet en voelen we ons nauwelijks nog eigenaar.

Autonomie

Zelf kunnen kiezen en beslissen waar je energie in steekt. Autonomie is onze kernbehoefte om echt te waarderen wat we doen. Om gelukkig te zijn op school, moeten we het gevoel hebben dat we werken aan doelen waar we in geloven. Ook als de betreffende taken minder leuk zijn, maar we ze wel als nuttig ervaren.

Wanneer we ons daarentegen onder druk, gecontroleerd of gemanipuleerd voelen, keldert ons gevoel van autonomie en voelen we ons minder gelukkig en geen eigenaar.

Voldoen aan de drie psychologische basisbehoeften heeft een positieve invloed op allerlei facetten in ons (schoolgaande) leven. Het leidt onder andere tot meer:

In bijna 50 jaar onderzoek zijn deze drie psychologische behoeften naar voren gekomen als de meest universele en krachtige psychologische behoeften voor persoonlijke ontwikkeling, welbevinden en succes.

Net zoals we allemaal fysieke behoeften hebben aan voedsel, water en onderdak, delen we allemaal deze behoeften, ongeacht wie we zijn of waar we ons ook bevinden in de wereld.

Het zijn universele behoeften die doorgaans leiden tot het ervaren van geluk en voldoening, voor ons allemaal.