Training Eigenaarschap

Meesterwerk

Training Eigenaarschap

Op basis van de vooraf geïnventariseerde behoefte zijn we tijdens vier verschillende workshops met de leerkrachten van De Arendsvleugel, De Bron, de Prins Johan Frisoschool en De Wel aan de slag gegaan met dit thema.

We hebben eerst de verschillende vormen van motivatie besproken en de effecten van autonome motivatie in kaart gebracht.

Vervolgens hebben we verkend wat de volgende stap in de ontwikkeling van iedere deelnemer en de school kan zijn.

Tot slot formuleerden de deelnemers op basis van deze verkenning concrete actiepunten die ze de volgende dag wilden uitproberen. Een greep uit deze actiepunten:

  • verdiepen in het kind achter het gezicht (ook van andere groepen)
  • benoemen van de relevantie van een lesdoel
  • bieden van gevarieerde keuzes

We zijn van mening dat deze, en de andere actiepunten, een mooie stap zijn in de beweging naar meer eigenaarschap bij de leerlingen én leerkrachten van Tref Onderwijs!