Motiverend lesgeven

EXPERTISE

Motiverend lesgeven

Motiverend onderwijs is een samenhangend geheel tussen lesgeven, leidinggeven en onderwijsontwerp.

Lesgeven is een complexe vaardigheid. Dat weten vanuit de wetenschap en onze jarenlange praktijkervaring.

Als leraar ben je continu op zoek naar manieren om je leerlingen gemotiveerd te krijgen én te houden. En dat kan best lastig zijn als leerlingen bijvoorbeeld ervaren dat ze dingen moeilijk en/of nutteloos vinden. De kwaliteit van hun motivatie neemt af en de wil om te leren maakt plaats voor amotivatie of ‘moetivatie’.

 

Om de kwaliteit van de motivatie van je leerlingen hoog (autonome motivatie) te houden, zetten we maximaal in op het versterken van jouw pedagogisch en didactisch handelen in de klas.

Autonoom gemotiveerde leerlingen (Vansteenkiste, M., Zhou, M., Lens, W., & Soenens, B., 2005) blijken namelijk:

  • de leerstof grondiger te verwerken
  • meer behulpzaam te zijn in de klas
  • sneller vooruitgang te boeken
  • een kleinere kans op schooluitval te hebben
  • beter in hun vel te zitten

Tijdens onze begeleidingstrajecten en trainingen maken we gebruik van de ketting van motivatie en het lesgeefkompas van Impetus Academy, een spin-off van de Universiteit Gent.

Het kompas brengt de variëteit aan (de)motiverende lesgeefstijlen in kaart en helpt om gebeurtenissen in je klas te analyseren en te verklaren. Daarnaast reikt het je concrete en praktische bouwstenen aan, waarvan de motiverende impact wetenschappelijk is aangetoond