Begeleiden

Aanbod

Begeleiden

In zeven stappen begeleiden wij onderwijsteams bij het realiseren van motiverend(er) onderwijs.

We doen dit aan de hand van het bieden van structuur en autonomie-ondersteuning. De bedoeling en de doelen zijn helder. Keuzes worden niet voor maar door het team gemaakt. Kenmerkend voor onze professionaliseringtrajecten is het ontstaan van positieve energie in het team wat gepaard gaat met het nemen van steeds meer verantwoordelijkheid.

Wij bieden onder andere begeleiding op:

  • Creëren van een motiverend leer- en werkklimaat
  • Pedagogisch- en didactisch handelen
  • Ontwerpen van motiverend onderwijs

Hieronder vind je een aantal meesterwerken van eerder door ons verzorgde begeleidingstrajecten.