Versterken van het leerklimaat

Versterken van het leerklimaat

Een Motivatiemeester-gezeltraject waarbij we het Beauty College hebben ondersteund door als team te focussen op duidelijke communicatie en persoonlijke aandacht. Dit had als doel het eigenaarschap, de betrokkenheid en inzet bij de studenten van de opleiding Haarverzorging te vergroten.

Motivatiemeester-gezeltraject opleiding Haarverzorging

Van september 2019 tot en met februari 2020 hebben we het Beauty College ondersteund met het versterken van het leerklimaat door als team de uitdaging aan te gaan om eenduidiger te communiceren. Hierbij maakte het betrokken onderwijsteam gebruik van zijn kracht, de persoonlijke benadering, en wisten zich ook hierin nog te ontwikkelen.

Werkwijze
Samen met het team en de studenten hebben we de kenmerken van de studenten in kaart gebracht en daarbij passende uitdaging geformuleerd. Studenten Haarverzorging gaven aan behoefte aan structuur, duidelijkheid en een eenduidige aanpak te hebben. Door mee te lopen met de docenten en ze te ondersteunen en ‘just in time’ trainingen aan te bieden op de vraag die ze hadden ontstond eigenaarschap op een eenduidige aanpak. Kenmerken van de nieuwe aanpak: duidelijkheid over regels en een eenduidige structuur in de lessen.

Het resultaat
Een prettig leerklimaat waarbij de docent meer energie over heeft voor het motiveren en begeleiden van studenten. In de onderstaande infographic is een samenvatting van de aanpak van het team Haarverzorging weergegeven.

Download de Infographic Beauty College

In het nieuwe schooljaar blijven we het Beauty College ondersteunen om het leerklimaat verder te brengen en het eigenaarschap van het leerproces bij de studenten te bevorderen.