Begeleidingstraject Onderwijsontwerp

Meesterwerk

Begeleidingstraject Onderwijsontwerp

Van januari tot en met juli 2020 hebben we het ICT College ondersteund met het verbeteren van het onderwijs. Het gedreven onderwijsteam ging de uitdaging aan om als team de samenhang, lessen, examinering en het werken met elkaar te verbeteren.

Werkwijze
Samen hebben we de kenmerken van het (eigen) leerklimaat in kaart gebracht en de bijbehorende uitdaging geformuleerd. De studenten van de ICT-opleidingen hebben behoefte aan duidelijkheid en een vaste structuur leek daarvoor een passende oplossing. Naast het bieden van structuur en het gezamenlijk formuleren van een passende uitdaging faciliteerden we autonomie. Door mee te lopen met de docenten en ze te ondersteunen en ‘just in time’ trainingen aan te bieden ontstond energie en eigenaarschap om het onderwijs te verbeteren.

Het resultaat
Een prettig leerklimaat waarbij de docent energie krijgt van het gezamenlijk verbeteren van het onderwijs. In de onderstaande infographic is een samenvatting van de aanpak en het resultaat van het Motivatiemeester-gezeltraject te zien.

Download de infographic: Werken aan motiverender onderwijs

In het schooljaar 20/21 blijven we het ICT College ondersteunen om de werkwijze met drie teams verder te brengen en verdieping aan te brengen in het pedagogisch en didactisch handelen van het team.