Independence Day

Wat ons drijft

Independence Day

De term autonomie is afgeleid van het Grieks αυτονομία (spreek uit als: autonomía), ook wel ‘onafhankelijkheid’.

Gisteren, 4 juli, vierden de Verenigde Staten (VS) hun 223onafhankelijkheidsdag. Op 5 juli was onafhankelijkheid op meer plekken in de wereld onderwerp van gesprek. Zo verklaarde op vrijdag 5 juli 1811 Venezuela als eerste Zuid-Amerikaanse land zich onafhankelijk van Spanje. Op 5 juli 1830 viel Frankrijk Algerije binnen. In Nederland werden op 5 juli 1922 voor het eerst verkiezingen gehouden met actief vrouwenkiesrecht. Op 5 juli 1962, precies 132 jaar later, werd Algerije onafhankelijk van Frankrijk. En op 5 juli 1975 werd Kaapverdië onafhankelijk verklaart van Portugal. Allen verklaarden zich onafhankelijk, alleen in hoeverre ondersteunen zij ook de ‘onafhankelijkheid’ ofwel de autonomie van de inwoners?

Onafhankelijk verklaren staat niet gelijk aan onafhankelijk zijn en voelen. Daar is iets voor nodig; autonomie-ondersteuning. Een omgeving die ondersteunend is aan de autonomie van een persoon vergroot het gevoel van vrijheid.

De zelf-determinatietheorie (ZDT) is de leidende theorie als het gaat om motivatie, gebaseerd op motiverende wetenschap van topexperts over de hele wereld. De essentie van de theorie is dat motivatie wordt gestimuleerd wanneer wordt voldaan aan de drie psychologische basisbehoeften (autonomie, relatie en competentie). Een aanhoudende trend in wetenschappelijk onderzoek rondom de ZDT wijst aan dat autonomie-ondersteuning het verschil maakt in het bereiken van meer betrokkenheid, inzet en aanhoudend eigenaarschap. Steeds meer onderzoeken tonen eveneens aan dat autonomie-ondersteuning leidt tot meer fysieke en psychologische gezondheid, beter en dieper leren, loyaliteit, sociaal bewustzijn, onzelfzuchtigheid, aanbeveling, waarde en groei.

Motivatiemeesters gebruikt het concept van autonomie-ondersteuning om de kwaliteit van uw team, bedrijf, klas, vereniging of welke sociale context dan ook, te karakteriseren. Op basis van de verkregen inzichten wordt de kracht en de volgende stap in de ontwikkeling (de uitdaging) geformuleerd. Hiermee kunt u, eventueel samen met Motivatiemeesters, direct aan de slag.

Wilt u werk maken van een positief leer-werkklimaat waarin inzet, het gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid gestimuleerd en vergroot wordt? Of bent u geïnteresseerd in wat Motivatiemeesters nog meer voor u kan betekenen? Neem dan contact op.