Motiverend toetsen: 5 tips

Wat ons drijft

Motiverend toetsen: 5 tips

Toetsing is hot. Er is steeds meer interesse voor ‘het actief leren zonder cijfer’. NRC pakte afgelopen week uit met een serie over ‘De toetsgeneratie’. De Onderwijsraad kwam vlak voor de kerstvakantie met het advies ‘Toets Wijzer’. Een van de drie aanbevelingen; Biedt meer ruimte voor formatieve toetsing en verminder de grote nadruk op beslissende toetsing. Motivatiemeesters is groot voorstander van deze beweging. Gebruik naast de examens (summatieve toetsing) toetsen als middel om de ontwikkeling te stimuleren en voorkom externe druk door de nadruk op toetsprestaties te leggen en als school beslissingen te baseren op die toetsprestaties. Hierbij 5 tips gebaseerd op onze 5 principes om meer ontwikkelingsgericht te toetsen.

1. Richt je op de inzet en ontwikkeling van de student (interactie)
Gebruik de resultaten van de toets om feedback te geven op de inspanning die is geleverd en de stap die de student heeft gezet. Feedback op proces- en metacognitief niveau is effectiever dan feedback op het resultaat van de persoon (‘wat een goed cijfer!’).

2. Breng in kaart waarom studenten toetsen willen maken (kenmerken)
Het ideaal is dat al je studenten autonoom gemotiveerd zijn, alleen is dit niet altijd de werkelijkheid. Het is handig om te weten van je studenten waarom ze een toets maken (doeloriëntatie). Zo kan je daarop inspelen bij het bieden van keuzes en je interactie. Met studenten die heel vermijdend zijn kan je bijvoorbeeld het gesprek aangaan over de onderdelen die ze wel beheersen.

3 . Zorg dat de tijd tussen de toets en de nabespreking zo kort mogelijk is (uitdaging)
Hoe korter de tijd tussen de toets en het leermoment (de nabespreking), hoe makkelijker de student de koppeling kan maken tussen zijn prestatie en de uitdaging die hij heeft. Gebruik daarom liever ‘kleine’ toetsen om te zien waar je studenten staan en geef vervolgens individueel of groepen feedback.

4. Geef studenten de mogelijkheid zelf te kiezen of ze een toets maken (keuzes)
Een actiekeuze werkt motiverend. Geef studenten de keuze om een toets over de leerstof te maken. Daarmee leg je het initiatief bij de student. Wanneer hij wil weten waar hij staat ten opzichte van de leerstof en daar voldoende vertrouwen in heeft zal hij de toets maken.

5. Spreid beslissende toetsing (structuur)
In het onderwijs wordt vaak gewerkt met toetsweken. Hiermee ontstaat piekbelasting bij studenten en de nadruk op presteren. Spreid de toetsing waar je beslissingen van laat afhangen, door bijvoorbeeld elke week op een vast moment een toets aan te bieden voor steeds een ander vak.

Wil je ook werk maken van ontwikkelingsgericht werken? Neem contact met ons op.