Pedagogisch- en didactisch handelen

EXPERTISE

Pedagogisch- en didactisch handelen

Lesgeven is een complexe vaardigheid. Het continue samenspel tussen pedagogisch en didactisch handelen vraagt om een breed scala aan kennis en vaardigheden van de leraar. Dit pedagogisch- en didactische handelen is de basis voor het creëren van een motiverend leer- en werkklimaat.

Het kan dan ook best frustrerend zijn dat ondanks alle voorbereiding, inspanning en toelichting de reactie “Ik begrijp er niets van” door het klaslokaal klinkt. Leerlingen laten soms ander (leer)gedrag zien dan van hen verwacht wordt. Hoe kan dat? Wat kun jij als leraar doen om een te creëren?

Door als leraar (pro-)actief bezig te zijn met het ontwikkelen van je pedagogische en didactisch kennis en vaardigheden kun je gebruikmaken van actuele (wetenschappelijke) inzichten zodat je kunt ervaren dat leerlingen ander (leer)gedrag gaan vertonen. Denk hierbij aan inzichten over het (werk)geheugen, leergerichte interactie, het bieden van structuur in combinatie met autonomie-ondersteuning, instructie- en leerstrategieën, cognitief zelfvertrouwen en nog veel meer.

Deze actuele inzichten uit onder andere de cognitieve psychologie in combinatie met onze jarenlange ervaring voor de klas leggen we graag aan jullie voor. Dit doen we met behulp van praktische pedagogische en didactische handvatten waarmee je een veilig en uitdagend leerklimaat kan creëren. Een klimaat dat vanuit hoge verwachtingen recht doet aan verschillen en leerlingen activeert om het beste uit zichzelf te halen.