Motiverend lesgeven: 5 tips

Wat ons drijft

Motiverend lesgeven: 5 tips

Motivatiemeesters richt zich op het bevorderen van autonome motivatie. Door je te richten op autonome motivatie kom je tegemoet aan de (psychologische) basisbehoeften van ieder mens; relatie, competentie en autonomie. Wanneer je slaagt leerlingen autonoom te motiveren zal hun inzet, betrokkenheid en eigenaarschap toenemen. Onze aanpak om leerlingen te motiveren kenmerkt zich door het toepassen van vijf effectieve principes. Wil jij je lessen richten op autonome motivatie en daarmee zorgen voor meer nut, voldoening en plezier bij je leerlingen? Wij geven je vijf tips:

Leergerichte Interactie
In je communicatie zijn meerdere elementen belangrijk. Een toegankelijke houding, aandacht besteden aan de saamhorigheid en vertrouwen uitspreken. Onze tip: benadruk het nut van de leerstof die je aanbiedt. Leg de relevantie uit, als de leerling het nut en het belang van de lessen inziet zal de betrokkenheid toenemen.

Verdiepen in de Kenmerken
Om te zorgen dat leerlingen zich gekend en gezien voelen is het essentieel om aan te sluiten op wat er bij ze leeft en wat ze willen en kunnen leren. Verdiep je in hun leefwereld en cognitieve uitdaging dit helpt je om de juiste (leer)taken te selecteren.

Passende Uitdaging
Als je scherp hebt waar de leerlingen plezier uithalen en wat de volgende stap is in hun ontwikkeling kun je ze uitdagen. De uitdaging ligt in de ‘zone van naaste ontwikkeling’, dit is het aanspreken van de leerling op een niveau dat net buiten bereik is wat hij op eigen kracht kan. Dit is een kwestie van veel proberen. De kunst is om niet té makkelijke en niet té moeilijke doelen te stellen.

Gevarieerde Keuzes
Om het eigenaarschap te vergroten bij leerlingen is het bieden van keuzes effectief. Bedenk per leerdoel bijvoorbeeld drie verschillende werkvormen. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door ze de vrijheid te geven met wie ze de opdracht gaan doen. Of hoe ze willen laten zien dat ze het leerdoel hebben behaald, bijvoorbeeld met een filmpje, verslag, toneelstuk of presentatie. Ook kan je ze vrijheid geven in tijd door bijvoorbeeld open te laten wanneer en hoelang ze aan de taken willen werken.

Duidelijke Structuur
Een duidelijke structuur is voorwaardelijk voor een motiverende les. Wij maken onderscheid tussen de pedagogische en didactische structuur. In de pedagogische structuur is het belangrijk om je verwachtingen uit te spreken door heldere regels te hanteren en consistent te zijn in de opvolging van die regels. In de didactische structuur gaat het erom dat je les goed is voorbereid, zodat leerlingen snel aan de slag kunnen en ze weten wat er van ze verwacht wordt. Leerlingen ervaren veiligheid en vertrouwen als je dit toepast.

Heb je behoefte aan meer voorbeelden en/of ondersteuning bij het creëren van een motiverend werk- en leerklimaat? Neem contact met ons op.