Meesterlijke ontmoeting

Wat ons drijft

Meesterlijke ontmoeting

De afgelopen week heeft Motivatiemeesters zich volledig laten onderdompelen in de Self Determination Theory (SDT) tijdens de SDT-conferentie 2019 in Egmond aan Zee. Een groot aantal sprekers uit verschillende landen, waaronder de grondleggers Edward Deci en Richard Ryan zelf, hebben de nieuwste inzichten rond de SDT gedeeld met elkaar.

Deze theorie wordt inmiddels in een groot aantal vakgebieden ingezet en met veel succes! Zowel in onderwijs als in de gezondheidszorg, psychotherapie, sport & bewegen, technologie en leiderschap om er maar een aantal te noemen. De kracht van de SDT zit in het voldoen aan de psychologische basisbehoeften: Autonomie, Relatie en Competentie. Het kunnen verplaatsen in andermans standpunt en het nader onderzoeken van standpunten en ideeën van de ander. Het bieden van betekenisvolle keuzes, weerstand erkennen en uitleggen waarom een onderwerp van belang kan zijn waarbij hulp en informatieve feedback een belangrijke rol spelen. Meer de focus op inzet dan op prestatie, respect voor de ander en zorg voor de ander zal leiden tot meer autonome motivatie wat tot gevolg heeft dat mensen zich meer betrokken voelen en stimuleert het psychologisch welzijn.

Tijdens de conferentie zijn honderden onderzoeken gepresenteerd waarbij de wetenschappelijke onderbouwing en relevantie van de SDT keer op keer werd aangetoond. Het model van Motivatiemeesters met de vijf effectieve principes geeft een praktische vertaling van deze inzichten naar concreet handelen op de werkvloer. We zijn weer gesterkt in onze boodschap en gaan met nog meer plezier en voldoening aan de slag. Wilt u ook kennismaken met deze praktische vertaling van de SDT, neem dan gerust contact met ons op.