Laten we meer discrimineren.

Wat ons drijft

Laten we meer discrimineren.

Wekelijks staat er een stuk in De Volkskrant waarin Rik Kuiper leerkrachten, docenten en hoogleraren interviewt over de leerling of student die hun kijk op het vak veranderde. In de editie van maandag 7 december j.l. staat een interview met Adriënne de Kock waarin zij haar verhaal doet over een jongetje dat op 12-jarige leeftijd alle zeven delen van Harry Potter en de boeken van Lord of the Rings in het Engels had gelezen (bovenstaande tekening Hedy Tjin ook uit de Volkskrant van 7 december). Ze beschrijft hem als een bijzondere jongen en niet bepaald one of the cool kids. Een wat teruggetrokken jongen met een talent voor Engels. Tijdens de lessen Engels kreeg hij uiteindelijk bijles wiskunde! De Kock beschrijft zijn schoolloopbaan waaruit blijkt dat deze leerling graag naar de havo wilde maar dat werd door de school afgewezen omdat hij het niveau niet zou aankunnen.

Helaas is dit weer een sprekend voorbeeld van een rigide onderwijssysteem waarvan de leerling de dupe is. Alle leerlingen moeten hetzelfde eindniveau halen en dan krijgen ze een diploma. Kortom de leerling moet zich aanpassen aan het systeem! Wordt het niet eens tijd dat we het systeem gaan aanpassen aan de leerling. We spreken al zo lang over gepersonaliseerd onderwijs en maatwerk voor iedere leerling. Zoals blijkt uit het eindrapport-vo-diplomas-met-verschillende-niveaus van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  komen er gelukkig steeds meer initiatieven waarbij een leerling een diploma kan behalen met vakken op een verschillend niveau. Kijk vooral wat een leerling wel kan in plaats van wat een leerling niet kan.

Niet iedereen is hetzelfde. Laten we daar dan ook meer rekening mee houden in ons onderwijssysteem. Kortom meer discrimineren! De werkwijze van Motivatiemeesters gaat uit van de kenmerken van de lerende. Weet je wie leerlingen zijn en waar de interesses en talenten van je leerlingen liggen? Kun je daar een passende uitdaging formuleren en geef de leerlingen daarbij een keuzemogelijkheid? Niet allemaal hetzelfde eindniveau maar afhankelijk van de kenmerken een keuze maken op het gewenste niveau. Hoe mooi zou het zijn als de leerling van Adriënne de Kock een diploma zou hebben gekregen waarop hij Engels op vwo-niveau had afgerond en wiskunde op mavoniveau.

De Kock beschrijft dat de leerling ondertussen goed terechtgekomen is, hij studeert aan de universiteit. Natuurlijk is dat mooi om te lezen maar de weg had passender kunnen zijn met meer motivatie en minder frustratie.