Motiveren zonder publiek

Wat ons drijft

Motiveren zonder publiek

In de voetbalpodcast (AD) van deze week triggerde de opmerking: ‘Zonder publiek moet het echt uit de spelers zelf komen’. Dat het spelen zonder publiek effect heeft op de motivatie staat eigenlijk niet ter discussie. Een artikel (de Morgen) gaat in op het gemis van volle tribunes voor publieksspelers, die gedragen worden door de energie van het publiek. Ook staan ze stil bij de verschillende effecten die het publiek kan hebben op spelers. Bijvoorbeeld het effect van aangemoedigd of uitgefloten worden. Op basis van de Zelfdeterminatietheorie kunnen we ons voorstellen dat het ontbreken van publiek verschillend kan uitwerken voor spelers.

Autonome vs. gecontroleerde motivatieEen speler die blij is dat hij kan doen wat hij graag doet, namelijk zijn sport beoefenen, zal de aanwezigheid van publiek missen vanuit het perspectief van autonome motivatie. Een speler die gemotiveerd raakt door de (externe of interne) druk die hij ervaart bij het spelen voor publiek zal het publiek missen uit het perspectief van gecontroleerde motivatie. Denk hierbij aan het begrip ‘Kuipvrees’. Hier lijden Feyenoordspelers aan die de (hoge) verwachtingen van het publiek niet kunnen waarmaken.

Nu er voorlopig zonder publiek gespeeld wordt kunnen spelers hun motivatie niet uit de aanwezigheid van supporters halen. Het moet dus uit de spelers zelf komen of uit de mensen om hen heen zoals medespelers of de coach. De coach die eindverantwoordelijk is voor het (sport)klimaat heeft veel invloed op de motivatie van spelers. Nu het publiek afwezig is, misschien juist wel meer invloed.

3 tips
Zoals wellicht bekend kun je autonome motivatie op een duurzame manier stimuleren door te voldoen aan de drie psychologische basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie).

Het grote voordeel van het ontbreken van publiek is dat de coach, staf en medespelers duidelijk hoorbaar zijn. Hier kun je gebruik van maken in je interactie.

  1. Zorg dat je duidelijk en concreet hebt gemaakt wat de uitdaging van het team en de verschillende individuen in de wedstrijd is. Door informatieve taal te gebruiken en expliciet te maken wat je van het team en de individuen verwacht geef je spelers de handvatten om het verschil te kunnen maken en daarmee effectief te zijn. Spelers die weten hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het resultaat zullen zich eerder competent voelen.
  2. Om de onderlinge relaties binnen het team te versterken kun je in overleg afstemmen wie elkaar coacht binnen het veld. Om anderen autonoom te motiveren is het verstandig om de nadruk daarbij op de inzet te leggen in plaats van op de prestatie.
  3. Stem vooraf met spelers af hoe zij de coaching in een leeg stadion voor zich zien. Wat is hun voorkeur? Wat WILLEN ze? Door op te halen wat de voorkeur van spelers is verdiep je je in hun wensen. Door de input serieus te nemen en duidelijk te zijn in je terugkoppeling zullen ze ervaren dat ze invloed hebben op het proces. Dit heeft een gunstig effect op de basisbehoefte autonomie.

We zijn benieuwd naar je aanpak, we zien het wellicht terug op TV…