Vijf principes

Vijf principes

Wij gebruiken onze kennis uit wetenschappelijk onderzoek met meer dan 100 jaar praktijkervaring ten behoeve van het begrijpen van hoe doelen te bereiken zijn, in welke organisatie of werkgebied dan ook.

Van inzicht naar praktijk

In veel (school)organisaties wordt hard gewerkt om eigenaarschap, inzet en betrokkenheid te vergroten van diegenen met wie ze werken.

Zo worden cijfers, bonussen, belonings- of functioneringssystemen veelal ingezet om mensen gemotiveerd en in beweging te krijgen. De effecten van deze externe factoren zijn maar van korte duur en zodra ze wegvallen, stopt de beweging. Gelukkig kan het ook anders.

Onze inspiratiebron is de wereldwijd leidende motivatietheorie van Edward Deci en Richard Ryan, de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie gaat uit van drie psychologische basisbehoeften; relatie, competentie en autonomie.

Al decennialang blijkt uit veelvuldig herhaald onderzoek dat het tegemoet komen aan de basisbehoeften een duurzaam effect heeft op de beweging van gecontroleerde motivatie naar autonome motivatie. Ook wel de beweging van moeten naar willen genoemd.

Motivatiemeesters heeft de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek vertaald naar een praktisch aanpak met vijf effectieve principes:

Door werk te maken van deze vijf principes in jullie (school)organisatie besteed je structureel aandacht aan de drie psychologische basisbehoeften en vergroot je de kans dat het eigenaarschap, de inzet en de betrokkenheid toeneemt van diegenen met wie jullie werken.

Aanbod

Aan het werk met Motivatiemeesters?

Informeer naar wat Motivatiemeesters voor jullie organisatie kan betekenen.

Laat je gegevens achter