Autonomie als preventie tegen burn-out

Wat ons drijft

Autonomie als preventie tegen burn-out

Recentelijk verschenen weer diverse artikelen in de media over organisaties die hun medewerkers meer vrijheid willen gevenZo is ondernemer René Sielhorst ervan overtuigd, dat het bieden van meer vrijheid zal bijdragen aan een substantiële afname van het aantal burn-outgevallen. Zijn medewerkers hebben daarom een takencontract gekregen, in plaats van een urencontract. Een medewerker mag bijvoorbeeld zelf bepalen in hoeveel tijd en op welk moment hij zijn taken uitvoert.

Met deze manier van werken komt Sielhorst tegemoet aan één van de drie psychologische basisbehoeften; autonomie. Al jarenlang blijkt uit onderzoek naar de zelfdeterminatietheorie dat het tegemoetkomen aan de psychologische basisbehoeften relatie, competentie én autonomie een positief effect heeft op de inzet, het eigenaarschap en psychische welbevinden van mensen. Wat vervolgens weer een positief effect op de productiviteit van werknemers blijkt te hebben. 

Het bieden van autonomie is voor veel leidinggevenden een lastig dilemma. Is iedere medewerker wel vaardig genoeg om zijn werk te plannen? Lopen bedrijfsprocessen geen vertraging op als iedereen zelf mag bepalen wanneer taken uitgevoerd worden? Worden de (omzet)doelen nog wel gehaald?

Voor Motivatiemeesters zijn dit logische vragen. Autonomie betekent echter niet dat er geen concrete afspraken worden gemaakt over opleverdata of deadlines. Interactie (communicatie) en structuur zijn belangrijke voorwaarden bij het bieden van keuzes aan je medewerkers.

Wij ondersteunen organisaties graag bij hun uitdaging om medewerkers meer ruimte – autonomie – te bieden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het tegemoetkomen aan deze en de andere twee basisbehoeften preventief werkt tegen een eventuele burn-out.

Lees ook ons eerdere artikel over de toename van burn-outklachten.