Motiverend lesgeven in het vo en mbo

Motiverend Lesgeven in het vo en mbo

Inhoud
In deze training krijgen de deelnemers inzicht in de wijze waarop motiverend lesgeven bijdraagt aan de ontwikkeling, betrokkenheid en het eigenaarschap van leerlingen op hun school. De deelnemers krijgen inzicht in het belang van het voldoen aan de psychologische basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie) en handvatten om ‘morgen’ toe te passen in de praktijk.

Doelstellingen
De deelnemers:

  • Hebben basisinzichten over (duurzaam) motiveren
  • Weten wat de drie psychologische basisbehoeften zijn
  • Kunnen vijf effectieve principes benoemen
  • Kunnen verschillende typen motivatie onderscheiden
  • Hebben concrete inzichten om in het contact met leerlingen/studenten toe te passen
  • Kunnen reflecteren op de (eigen) rol en invloed bij het motiveren van leerlingen/studenten

Doelgroep
Docenten, ondersteuners en managers

Duur/lengte
Een bijeenkomst van 2 tot 4 uur

(Aanvangs)niveau
HBO, met voorkeur voor praktijk in het voortgezet- en/of middelbaar beroepsonderwijs

Studiebelasting
Ongeveer 6 uur