Training Pedagogisch- en didactisch handelen

Meesterwerk

Training Pedagogisch- en didactisch handelen

Het Sport College in Utrecht is continu in verbinding met de praktijkopleiders in het werkveld. Er wordt namelijk veel waarde gehecht aan een goede stageplek voor de studenten. Het Sport College organiseert daarom meerdere keren per jaar een themabijeenkomst voor praktijkopleiders. Deze bijeenkomsten zijn onder andere bedoeld om het onderwijs en de praktijk zo optimaal mogelijk op elkaar aan te sluiten. Zodat de student én de praktijkopleider een succesvolle stageperiode ervaren.

Voor de eerste themabijeenkomst van dit schooljaar verzorgde Motivatiemeesters de workshop Word een meester in motiveren!

Met deze workshop werkt Motivatiemeesters aan het vergroten van het inzicht in verschillende typen motivatie. Daarnaast krijgen de deelnemers aan de hand van een concreet model praktische handvatten om eigenaarschap, inzet en betrokkenheid te vergroten van de studenten met wie ze werken.

Hieronder vind je een korte indruk van de opbrengst van de workshop bij het Sport College.

Interesse in een workshop Word een meester in Motiveren! voor jullie praktijkopleiders?