Motivatie

EXPERTISE

Motivatie

Als mens doen we het liefst iets dat ons plezier of voldoening geeft. Toch moeten er op school ook dingen gedaan worden waaruit je niet direct plezier of voldoening haalt. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor leraren.

“Moet ik dit doen?”, is een welbekende reactie. Wanneer heb jij dit voor het laatst gehoord of misschien zelf gezegd of gedacht?

Als het belang van een opdracht niet duidelijk is of een taak moet binnen een bepaalde tijd afgerond zijn, kunnen gevoelens van stress en druk ontstaan. En als dit vaak voorkomt, heeft dit een negatief effect op hoe we ons voelen en de kwaliteit van de motivatie voor school, leren en werken.

Door tegemoet te komen aan de drie psychologische basisbehoeften: autonomie, relationele verbondenheid en competentie vergroot je de kwaliteit van de motivatie. Deze drie psychologische basisbehoeften vormen de kern van de zelfdeterminatietheorie. Een sterk bewezen en onderbouwde theorie met aantrekkelijke en toepasbare ideeën voor het onderwijs.

Aan de hand van actuele inzichten uit de zelfdeterminatietheorie gecombineerd met o.a. de prestatiedoelentheorie bieden we handvatten om op jullie school de beweging van moeten naar willen en van presteren naar leren te realiseren. Zodat de kwaliteit van motivatie voor school toeneemt.