Beloningen voor je eigen gezondheid

Wat ons drijft

Beloningen voor je eigen gezondheid

Verzekeringsmaatschappij ASR heeft voor (nieuwe) klanten een programma bedacht waarbij meer bewegen en gezondheid centraal staan: het ASR vitality programma. Hoe werkt het? Na het afsluiten van een verzekeringsproduct kan de klant een app downloaden waarbij een aantal persoonlijke vragen ingevuld moeten worden om inzicht te krijgen in de eigen gezondheid. Vervolgens krijgt de klant iedere maandag een persoonlijk en haalbaar weekdoel via de app. Door de app te koppelen aan een smart watch, stappenteller of fitbit worden de resultaten gecheckt. Zodra het week- of maanddoel is behaald ontvangt de klant een beloning. Dit kan zijn in de vorm van cadeaukaarten of cashback op geselecteerde producten. Uit de gegevens van ASR blijkt 23% van de deelnemers binnen 1 jaar structureel in beweging is. 72% geeft aan dat de app hun leven heeft verbeterd en maar liefst 90% geeft aan dat de app hun gezondheid en welzijn heeft verbeterd.

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat motivationele initiatieven die gebaseerd zijn op beloningen van korte duur zijn. Zodra de beloning vervalt stopt de deelnemer doorgaans ook met de inspanning. Het betreft hier een vorm van gecontroleerde motivatie. Voor de korte termijn kan het zeker werken maar het effect heeft geen duurzaam karakter.

Zoals gezegd, om deel te nemen aan het vitality programma van ASR moet de klant een verzekering afsluiten en daarbij komen nog de kosten voor het vitality programma: 3,50 euro per maand. Zoals we ook weten uit onderzoek houden mensen een verzekering vaak voor langere tijd aan. Het aangaan van een verzekering heeft daarmee vaak een structureel karakter. Dat roept de vraag op wie er beter wordt van het ASR vitality programma, is het de verzekerde of de verzekeringsmaatschappij?

Om inderdaad een langdurig effect te bewerkstelligen is het van belang dat de deelnemers het nut van de inspanning inzien of ervaren dat de inspanning past bij de eigen waarden. In de wetenschap wordt dit omschreven als autonome vormen van motivatie. Om hier echt een win-winsituatie te creëren zou ASR het vitality programma gratis kunnen aanbieden en in plaats van beloningen uit te delen en de deelnemers wekelijks inzicht geven wat het effect op de eigen gezondheid is. Klanten hoeven dan geen extra premie te betalen om gebruik te maken van het programma en er is ook een gerede kans dat de kosten in de gezondheidszorg zullen dalen.