Training Motiverend toetsen

Meesterwerk

Training Motiverend toetsen

Op de studiedag met als titel “Toets gerust maar bewust” heeft Motivatiemeesters een tweetal workshops verzorgd. De workshops stonden in het teken van motiverend toetsen. Hierbij is de focus gelegd op toetsen in het teken stellen van het leren in tegenstelling tot het presteren.

Middels het model van Motivatiemeesters werden de deelnemers praktische handvatten aangereikt waarmee het toetsen een meer geïntegreerd geheel wordt van het onderwijsproces en het leren van de leerlingen beter vormgegeven kan worden.

Daarnaast is er nadruk gelegd op het geven van feedback. Hierbij kregen de deelnemers inzicht in de kracht van feedback als interventie om het leren te bevorderen. We gingen aan de slag met hoe feedback ingezet kan worden om leerlingen houvast te geven bij hun leren en ze te verduidelijken wat van hen verwacht wordt ten gunste van het behalen van de leerdoelen. Daarbij werd de huidige stand van zaken als uitgangspunt genomen en keken we samen welke eerste stap vandaag gezet kon worden ten gunste van beter onderwijs van morgen.

Ook was er aandacht voor de beweging van taakgerichte naar zelfregulatiegerichte feedback. Door deze beweging wordt de leerling meer eigenaar wordt van zijn leerproces. Gevolg hiervan is dat de leerling meer vertrouwen krijgt in het eigen kunnen (self efficacy). Motivatiemeesters streeft ernaar om docenten nog beter toe te rusten met wetenschappelijk onderbouwde kennis die praktisch goed uitvoer is.

Vandaag geleerd is morgen doen!