Training Pedagogisch- en didactisch handelen

Meesterwerk

Training Pedagogisch- en didactisch handelen

Het ProNovaCollege is een school voor praktijkonderwijs in Schiedam.

Het onderwijs op deze school is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren. De docenten op deze school hebben passie voor hun vak en hun visie en missie is helder.

In de huidige context – met perioden van onderwijs op afstand – voelen veel docenten echter dat ze in mindere mate de missie van de school kunnen uitvoeren.

Motivatiemeesters is daarom met de docenten tijdens de workshop motiverend (online) lesgeven op zoek gegaan naar mogelijkheden om dit toch te realiseren.

Aan de hand van de vijf principes (interactie-kenmerken-uitdaging-keuzes-structuur) hebben we praktische tips en tools gedeeld waar de docenten mee aan de slag kunnen.

Graag delen we ook hier een drietal tips.

1-Hanteer een duidelijke structuur
Het hanteren van een duidelijke structuur bij aanvang van iedere les creëert duidelijkheid voor de leerlingen. Zo’n structuur helpt jullie ook om leerlingen aan te spreken als ze online ongewenst gedrag vertonen.

2-Actief in plaats van passief

Online les krijgen betekent niet dat leerlingen alleen maar passief naar het scherm hoeven te kijken. Als je bijvoorbeeld instructie geeft over het bijvoeglijk naamwoord  kan je aan je leerlingen vragen om allemaal voorbeelden hiervan te pakken.

En als je wilt differentiëren in moeilijkheid kan je ook vragen of ze een voorbeeld van een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord willen pakken.

3-Exit-ticket

Maak aan het einde van de (online) les gebruik van een exit-ticket. Naast het feit dat je leerlingen activeert om te reflecteren op het geleerde biedt een exit-ticket ook de mogelijkheid om naar het welbevinden van de leerling te vragen.

Tot slot

Heb je ook interesse in een workshop motiverend (online) lesgeven?