Training Pedagogisch- en didactisch handelen

Meesterwerk

Training Pedagogisch- en didactisch handelen

Iedere mbo-student krijgt de kans om tijdens zijn stage authentieke beroepsvaardigheden te oefenen en ontwikkelen in de beroepspraktijk. Je zou dan denken dat studenten optimaal gemotiveerd zijn tijdens hun stage. Praktijkbegeleiders en docenten ervaren echter dat de kwaliteit van de motivatie van studenten enorm kan verschillen.

De studenten van het Sport College van ROC Midden-Nederland worden in de beroepspraktijk begeleid door enthousiaste praktijkbegeleiders. Zij willen de studenten zo breed mogelijk kennis laten maken met de beroepspraktijk. Maar hoe voer je nou een motiverend gesprek met deze potentiële – toekomstige – collega’s?

Werkwijze
Tijdens een interactieve (online) workshop zijn we op 23 maart en op 25 maart met een groep praktijkbegeleiders en docenten van het Sport College aan de slag gegaan met de ingrediënten van een motiverend gesprek.

Aan de hand van hun eigen persoonlijke ervaringen hebben de deelnemers inzicht gekregen in de invloed van de drie psychologische basisbehoeften op de kwaliteit van motivatie.

De deelnemers zijn vervolgens in groepen aan de slag gegaan met het formuleren van concrete tips ten aanzien van de drie basisbehoeften. En dit leverde een mooi overzicht met tips op:

Aan de hand van de kennis en tips over de basisbehoeften hebben we de deelnemers daarna kennis laten maken met verschillende benaderingen in gespreksvoering.

De opgedane inzichten zijn de deelnemers vervolgens direct, in groepen, gaan toepassen op twee authentieke casussen uit de praktijk.

Met deze workshop hebben de deelnemers in 1,5 uur ingrediënten en praktische handvatten gekregen om op een motiverende wijze gesprekken met hun stagiaires/studenten te voeren.