Eigenaarschap @ Tref Onderwijs

Eigenaarschap @ Tref Onderwijs

Op 28 oktober 2020 vond een studiedag plaats voor alle leerkrachten van Tref Onderwijs. Motivatiemeesters verzorgde op vier verschillende scholen een workshop over motiverend lesgeven.

Motiverend lesgeven

Op basis van de vooraf geïnventariseerde behoefte zijn we tijdens vier verschillende workshops met de leerkrachten van De Arendsvleugel, De Bron, de Prins Johan Frisoschool en De Wel aan de slag gegaan met dit thema.

We hebben eerst de verschillende vormen van motivatie besproken en de effecten van autonome motivatie in kaart gebracht.

Vervolgens hebben we aan de hand van vijf effectieve principes verkend wat de volgende stap in de ontwikkeling van iedere deelnemer en de school kan zijn.

Tot slot formuleerden de deelnemers op basis van deze verkenning concrete actiepunten die ze de volgende dag wilden uitproberen. Een greep uit deze actiepunten:

  • verdiepen in het kind achter het gezicht (ook van andere groepen)
  • benoemen van de relevantie van een lesdoel
  • bieden van gevarieerde keuzes

We zijn van mening dat deze, en de andere actiepunten, een mooie stap zijn in de beweging naar meer eigenaarschap bij de leerlingen én leerkrachten van Tref Onderwijs!

 

Meester van dienst

Sam Moeke

Lees meer