Training Eigenaarschap

Meesterwerk

Training Eigenaarschap

Kenmerken

De deelnemers aan onze workshop waren docenten van verschillende opleidingen van het ROC Midden-Nederland. Zowel het vakgebied waarin de deelnemers lesgeven als de praktijkervaring waren zeer divers. De deelnemers hadden vrijwillig voor de workshop gekozen, Leuk om te zien dat de zaal was vol. Allen hadden een persoonlijke interesse in het onderwerp en omdat er meer deelnemers waren dan opgegeven bevestigde dit voor ons dat het onderwerp leeft in de onderwijspraktijk van ROCMN.

Uitdaging

De workshop was voor ons geslaagd als:

  • De deelnemers basisinzichten hebben meegekregen over het vergroten van eigenaarschap bij studenten
  • De workshop aanzet tot reflectie over de (eigen) rol en invloed binnen het creëren van eigenaarschap bij studenten
  • De deelnemers een aantal praktijkvoorbeelden kunnen bespreken en elkaar inspireren en tips geven om morgen toe te kunnen passen

Structuur

Om onze doelen te bereiken, hebben we aan de hand van een duidelijke structuur kennis gedeeld, ervaringen laten uitwisselen en elkaar tips en feedback laten geven ten behoeve van de ontwikkeling van de eigen les(sen). Onze ervaring is dat docenten vaak te hoge verwachtingen hebben van zelfstandigheid van de student. Stapsgewijs kan een docent het eigenaarschap van de student vergroten. Ons concrete stappenplan werd door de deelnemers als zeer praktisch en waardevol ervaren.

Keuzes

De deelnemers is een viertal fasen gepresenteerd met daarbij praktische handvatten ten behoeve van het vergroten van eigenaarschap van studenten. We hebben de deelnemers tijdens het praktische deel van de workshop de keuze geboden alleen, in twee of viertallen te werken aan de opdrachten. Zowel bij het denken over de eigen lespraktijk, het delen en uitwisselen van praktijkvoorbeelden van deelnemers kon onder begeleiding en naar eigen inzicht gekozen worden op welke fase de nadruk werd gelegd. Wij nodigden de deelnemers uit om good practiceste delen en tips op te halen ter verbetering van hun eigen les(sen).

Interactie

We hebben de interactie met het ROCMN en de deelnemers in de workshop als zeer positief en professioneel ervaren. Het is erg prettig om te ervaren dat het ROCMN zoveel aandacht besteedt aan de ontwikkeling van zijn docenten.

Van de deelnemers kregen we de volgende feedback:

  • Eigen inbreng werd voldoende tot erg goed gestimuleerd.
  • Duidelijke communicatie
  • Vooraf zijn de verwachtingen duidelijk gemaakt
  • Erg toegankelijke houding van de workshopleider
  • Hoewel de inhoud van de workshop voor mij niet geheel nieuw was, was het goed om de details weer helder op het netvlies te krijgen.

Wil je ook een motiverende workshop op jouw school?