Toetsen

EXPERTISE

Toetsen

Leerlingen lijken soms alleen te willen leren als ze weten dat het ook getoetst gaat worden. Daarnaast lijken veel leerlingen het leren uit te stellen tot het laatste moment of probeer ‘zo efficiënt mogelijk’ te leren zodat ze zich minimaal hoeven in te spannen om met een 7 die ene 4 te compenseren.

“Is het voor een cijfer?” is dan ook een veelgehoorde vraag in het klaslokaal.

Op veel scholen worstelen leraren met deze houding. Door de focus op de ontwikkeling van leerlingen te leggen kan de kwaliteit van de motivatie voor school verhoogd worden.

We weten bijvoorbeeld dat een beginner een ander aanbod nodig heeft dan een meer gevorderde of een expert en helpt het altijd om leerlingen bewust te maken van waar ze zich in het leerproces begeven en wat hen vervolgens te doen staat.

Door continu de doelen, (leer)activiteiten en toetsen op elkaar af te stemmen komt de toetsing ten dienste van het onderwijs te staan.

We maken werk van een motiverende toetscultuur door actuele inzichten over assessment en ontwikkeling te gebruiken om op jullie school een gedegen, motiverende en ontwikkelingsgerichte toetsstructuur neer te zetten. Een structuur die gedragen wordt door het schoolteam en optimaal aansluit bij de missie van de school.