Wanneer willen mensen leren?

Wanneer willen mensen leren?In de column van Ben Tiggelaar uit de NRC van 31 augustus 2019 wordt het werk van Bob Mosher en Conrad Gottfredson aangehaald. In het artikel wordt, in het kader van leren, gesproken over de “five moments of need”. Volgens Mosher en Gottfredson willen we leren…

1. Wanneer we voor de eerste keer iets gaan doen (new).
2. Wanneer we meer willen weten over wat we al hebben geleerd (more).
3. Wanneer we gaan toepassen wat we hebben geleerd. Hier hoort ook bij: plannen van wat we gaan doen, opfrissen van wat we misschien vergeten zijn en aanpassen van onze aanpak aan een unieke situatie (apply).
4. Wanneer we oude routines moeten veranderen en nieuwe kennis nodig hebben om ons werk goed te doen (change).
5. Wanneer we tegen problemen aanlopen, wanneer dingen mislukken of anders gaan dan de bedoeling was (solve).

Binnen de motivatietheorie spreken we van autonome motivatie. Hieronder verstaan we dat iemand gemotiveerd is om te leren als hij/zij het geleerde als persoonlijk nuttig of belangrijk ervaart, wanneer het geleerde past binnen de eigen waarden van iemand of wanneer iemand het geleerde zo interessant vindt dat hij/zij dit graag uitoefent. De five moments van Mosher en Gottfredson passen perfect binnen deze vorm van motivatie.

De ervaring leert dat binnen het onderwijs niet al het nieuwe als motiverend wordt ervaren. Daarbij is het van belang dat docenten bij nieuwe leerstof uitleg geven over het nut van de leerstof. Daarbij kan het erg helpend zijn als de nieuwe leerstof al in een vroeg stadium wordt toegepast zodat de leerlingen ook daadwerkelijk zelf ervaren dat het nuttig kan zijn. Zodra ze dit inzien is de kans groter dat ze er ook meer van willen weten. Een andere oplossing kan zijn dat de docent een bestaand probleem voorschotelt waar met behulp van de nieuwe leerstof door de leerlingen een antwoord op geformuleerd kan worden. Ook dan is de leerstof nuttig en bruikbaar. Als de leerlingen ook nog zelf de keuze hebben hoe ze het probleem gaan aanpakken is de kans nog groter dat ze gemotiveerd aan de slag gaan. Misschien kunnen Mosher en Gottfredson ook nog een vorm van autonomie in de vijf momenten verwerken.