Hoe SLIM blijft jouw bedrijf?

Hoe SLIM blijft jouw bedrijf?Leren en ontwikkeling van medewerkers is noodzakelijk voor een gezond bedrijf. Wil jij een leergerichte omgeving binnen jouw bedrijf en wil jij kansen voor jouw organisatie en werknemers creëren? De overheid heeft er steeds meer aandacht voor en daar worden wij enthousiast van.

Deze maand (maart 2020) kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

“Wij willen dat iedereen zich blijft ontwikkelen tijdens zijn of haar werkende leven. Dat moet vanzelfsprekend worden. We zien dat kleinere bedrijven in het algemeen, en de seizoensgebonden sectoren in het bijzonder, moeite hebben om daarmee aan de slag te gaan. Daarom helpen we hen een handje. Want leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden.”, aldus minister Koolmees.

Het aanbod van Motivatiemeesters is gericht op de ontwikkeling van leren en werken met plezier en voldoening.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het in het mkb minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers in het mkb hebben daar volgens het ministerie minder tijd, geld of kennis voor dan grotere bedrijven.

Motivatiemeesters heeft die kennis wel. Wij adviseren organisaties die werk willen maken van het leren en de ontwikkeling van medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken rondom het opzetten van een eigen ‘academy’, het vormgeven van een gesprekscyclus en/of de bijbehorende ontwikkelgesprekken.

Geïnteresseerd in wat Motivatiemeesters voor jouw organisatie kan betekenen?