Boekbespreking

BoekbesprekingTitel: Motivatie

Auteur: Dan Ariely

Jaar: 2019

In het boek Motivatie van Dan Ariely wordt helder en duidelijk beschreven wat ons als mensen drijft. Ariely is wetenschapper en haalt dan ook regelmatig wetenschappelijke experimenten aan om te verduidelijken welke invloed motivatie heeft op het menselijk handelen. Hierdoor krijgt het boek een extra dimensie. Het toont niet alleen welke prikkels motiverend werken en welke juist niet maar ook hoe slim en leuk wetenschappelijke onderzoeken zijn. Het blijkt dat er maar al te vaak “triggers” worden ingezet om de motivatie te verhogen die juist een tegengesteld effect hebben.

In het boek wordt de lezer meegenomen in de experimenten en wordt vooraf de vraag gesteld om de uitkomst te voorspellen. Ariely laat zien dat de intuïtie ons daarbij regelmatig in de steek laat en dat onderzoek loont. Dat er meer speelt bij motivatie dan alleen straffen en belonen (de wortel en de stok) wordt helder uiteengezet. De onderbouwing van de wetenschappelijke experimenten geven de lezer inzicht in de daadwerkelijke werking van motivatie. Andermaal wordt aangetoond dat motivatie tot stand komt als:

  • Iemand het gevoel heeft dat hij zinvol werk doet.
  • Er erkenning wordt gegeven voor het werk wat iemand doet
  • Hoe hoger de inspanning die mensen leveren voor een resultaat, hoe hoger de waarde die ze toekennen aan het resultaat.

Het belangrijkste inzicht wat het boek geeft, dat bovenstaande effecten structureel worden onderschat waardoor er nog een wereld te winnen is als leidinggevenden, coaches en leraren zich gaan richten op zingeving en verbinding.  Eens te meer blijkt maar weer dat de psychologische basisbehoeften relatie, competentie en autonomie de belangrijkste elementen zijn voor motivatie. Het geheel is een prettig leesbaar boek waarbij de uitkomsten van de onderzoeken je vaak verbazen en het is met de nodige humor geschreven.