Boekbespreking

BoekbesprekingTitel: Doorloopjes

Auteurs: Tom Sherrington & Oliver Caviglioli

Jaar: 2021

Vertaling: René Kneyber

“De ‘kloof’ tussen onderwijsonderzoek en -praktijk is ook in Nederland een welbekend fenomeen: inzichten uit de cognitieve psychologie en andere vormen van wetenschap vinden maar moeizaam hun weg naar de lespraktijk”. Zo begint Kneyber zijn inleiding in het boek Doorloopjes.

Wetenschappelijk onderzoek kan zeer waardevol zijn bij het oplossen van praktische problemen in het klaslokaal maar er is nog steeds een behoorlijke kloof tussen theorie en praktijk. Het is meestal geen onwil maar door de drukte van alledag komen leraren nauwelijks toe aan het bijhouden van wetenschappelijke literatuur. Laat staan dat deze inzichten worden geïmplementeerd in de eigen lessen.

Het boek Doorloopjes wil hieraan een bijdrage leveren en doet dit door niet een vuistdikke pil met literatuur voor te schotelen maar een mooi vormgegeven boekje waarin de wetenschappelijke inzichten in korte stukken tekst worden beschreven, ondersteund met illustraties waaraan het boek haar titel ontleend; Doorloopjes.

De inhoud is verdeeld in drie eenheden:

  1. Waarom?: hier wordt uitleg gegeven waarom visuele hulpmiddelen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van leraren en wordt een selectie van invloedrijke onderwijskundige ideeën besproken.
  2. Wat?: Dit deel bestaat uit vijftig strategieën die leraren kunnen toepassen. Deze vijftig strategieën zijn onderverdeeld in zes thema’s:
  • Gedrag & relaties.
  • Curriculumontwerp
  • Uitleggen en voordoen.
  • Bevragen en feedback.
  • Oefenen en terughalen.
  • Modus B lesgeven.
  1. Hoe?: bevat richtlijnen voor leraren en schoolleiders hoe de Doorloopjes kunnen worden ingezet als middel voor de professionele ontwikkeling.

De gehanteerde structuur maakt dat het een handzaam en zeer bruikbaar boekje is geworden voor het onderwijs. Je bent niet verplicht om het hele boek te lezen maar kunt er uit pikken wat je op dat moment nodig denkt te hebben. De Doorloopjes zijn contextvrij gemaakt zodat iedere leraar er zijn  of haar eigen context aan kan toevoegen. Doorloopjes is hierdoor beschrijvend en niet voorschrijvend. Verder bestaat ieder doorloopje uit 5 stappen, telkens een illustratie met daaronder de tekstuele uitleg waarbij ieder thema een eigen achtergrondkleur heeft. Dit geeft het geheel een duidelijke en gebruiksvriendelijke structuur.

Het boek Doorloopjes is een handige inspiratiebron en kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de professionalisering van het onderwijs. Dit boek benadrukt de succeservaringen van leerlingen waarbij de weg van presteren naar leren is ingeslagen wat wij als Motivatiemeesters van harte onderschrijven.

Het werken met Doorloopjes kan een begin vormen om het onderwijs te renoveren zoals de inspectie beschrijft in de Staat van het Onderwijs.

De principes, technieken en instrumenten die worden besproken zijn evidence-informed waardoor het onderwijsonderzoek  een vertaling kan krijgen naar de onderwijspraktijk. We hopen en verwachten dat dit de dialoog over ‘Doen we de goede dingen?’ en ‘Doen we ze goed?’ in de scholen voedt.

Bekijk ook de aanvullende materialen op de website.

Wij gaan in ieder geval dit boekje opnemen in onze boekentips bij onze begeleidingstrajecten in het onderwijs!