Motiverend toetsen in het primair onderwijs

Motiverend toetsen in het primair onderwijs

Inhoud
We bieden de deelnemers inzicht in de wijze waarop motiverend toetsen bijdraagt aan de ontwikkeling en het eigenaarschap van leerlingen op hun school. We vergroten de kennis over het referentiekader taal en rekenen en bieden de deelnemers praktische handvatten om toetsresultaten te vertalen naar concrete vervolgstappen.Doelstellingen
De deelnemers:

  • Kunnen een leergerichte aanpak onderscheiden van een prestatiegericht aanpak
  • Weten wat de verschillende referentieniveaus voor taal en rekenen inhouden
  • Kunnen benoemen hoe hun leerlingen zich ontwikkelen ten opzichte van gestelde ambities
  • Kunnen concrete vervolgstappen voor hun didactisch aanbod en handelen formuleren
  • Kunnen effecten benoemen van gecontroleerde motivatie en autonome motivatie
  • Kunnen concrete afspraken formuleren die eigenaarschap op hun school bevorderen

Doelgroep
Leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders

Duur/lengte
Drie bijeenkomsten van 2 tot 3 uur

(Aanvangs)niveau
HBO, met voorkeur voor praktijkervaring in het primair onderwijs

Studiebelasting
Ongeveer 12 uur