Versterken van peer supporters

Versterken van peer supporters

Motivatiemeesters heeft een workshop verzorgd voor ouderejaars studenten zodat zij over meer kennis en vaardigheden beschikken bij hun uitdaging om jongerejaars studenten te begeleiden en motiveren.

De workshop

Kenmerken

De deelnemers aan onze workshop waren ouderejaars studenten van ROC Midden Nederland die meededen met het Junior Job Coach programma. In dit programma begeleiden ouderejaars studenten jongerejaars in hun stage (peer support).

Uitdaging

De workshop was voor ons geslaagd als:

  • De deelnemers basisinzichten hebben meegekregen over (duurzame) motivatie
  • De workshop aanzet tot reflectie over de (eigen) rol en invloed op het motiveren van jongerejaars studenten
  • De deelnemers een aantal praktijkvoorbeelden kunnen bespreken waarmee de studenten elkaar inspireren en tips geven om morgen mee aan de slag te kunnen

Structuur & Keuzes

Om onze doelen te bereiken, hebben we aan de hand van een duidelijke structuur kennis gedeeld, voorbeelden gegeven en activerende werkvormen toegepast. Binnen de werkvormen hebben we gezorgd dat de studenten konden kiezen met wie en wanneer ze de verschillende opdrachten konden uitvoeren.

Interactie

Naarmate de workshop vorderde ontstond er steeds meer energie in de zaal. De studenten waren enthousiast over de zelf-determinatietheorie die hen inzicht gaf over hoe zij anderen kunnen motiveren maar ook waarom ze zelf soms wel of niet gemotiveerd raken.
Daarnaast vonden ze het prettig dat er in de workshop ruimte was om met elkaar uit te wisselen wat voor interventies gaan helpen in hun rol als peer supporter.

Het doel van het programma Junior Job Coach is jongerejaars studenten begeleiden zodat ze succesvol zijn op hun stage en in hun opleiding. Door ook aandacht te besteden aan de ontwikkeling van ouderejaars studenten ontstaat een win-win situatie waar wij ons in de toekomst graag voor blijven inzetten.

meester van dienst

Aarnoud van Nieuwenhuijze

lees meer