Motiveren in de sport

Motiveren in de Sport

Op woensdag 12 december 2018 waren wij te gast bij het Sport College van ROC Midden Nederland in Utrecht voor een pilot van onze inspiratiesessie ‘Motiveren in de sport’. Een sessie gericht op (toekomstige) trainers en/of coaches in de sport.

Kenmerken
De deelnemers aan deze sessie waren tweede- en derdejaars studenten die worden opgeleid tot zelfstandig sportinstructeur. Zij kiezen binnen hun opleiding twee keer een sport waarbinnen zij zich specialiseren. Wij waren te gast bij de groep voetbaltrainers die als uitdaging hebben het certificaat Trainer Coach III Jeugd te behalen. Kortom, ambitieuze mbo-studenten die (een betere) voetbaltrainer willen worden.

Uitdaging
We wilden de volgende doelen behalen in de workshop:

  • Basisinzichten over motiverend coachen en trainen
  • Aanzet tot reflectie over de (eigen) rol en invloed binnen het creëren van een motiverend sportklimaat
  • Een aantal concrete en authentieke voorbeelden uit de praktijk die inspireren om morgen toe te kunnen passen.

Wij zien het trainen en begeleiden van trainers en coaches in de sport niet als een nice to have, maar als een must! Wij bieden trainers/coaches een prachtig ontwikkelperspectief waarbij ze tools in handen krijgen om top- en breedtesporters meer intrinsiek te motiveren voor hun sport. Uiteindelijk met als doel om meer plezier en voldoening te behalen uit hun sport(carrière).

Keuzes
De studenten kregen na een theoretisch deel over de basisinzichten over motiverend coachen en trainen de keuze aan de slag gegaan te gaan met één of meerdere principes (interactie, kenmerken, uitdaging, keuzes en structuur). Eén van de opdrachten was om met elkaar in gesprek te gaan en tips te noteren over wat je concreet in een training of wedstrijd kan doen om motiverend te zijn als trainer/coach. Deelnemer Job koos voor het principe; kenmerken. Hij deelde met de groep dat je bij de jongste jeugd de training zo min mogelijk stil moet leggen en veel spelelementen dient toe te passen. Zijn ervaring was dat jonge spelers hierdoor beter meedoen en zichtbaar plezier uitstralen.

Aan het eind van de workshop hebben we de groep het aanbod gedaan een keer terug te komen voor een verdiepende sessie. We boden hen de keuze een principe te kiezen waarop we dan gaan inzoomen. Het bieden van keuzes in trainingen en wedstrijden werd unaniem gekozen als onderwerp voor de verdiepende sessie.

Interactie & Structuur
Als oud-docent van het Sport College wist Aarnoud van Nieuwenhuijze hoe hij deze doelgroep moest aanspreken. Duidelijk, enthousiast en nieuwsgierig. Vragend naar hun eigen ervaringen met motiverende trainers koppelde hij de antwoorden aan de theorie. De deelnemers gaven de volgende feedback:

  • Rustige en duidelijke presentatie
  • Sluit aan bij waar we beter in willen worden
  • Goede afwisseling tussen uitleg en zelf aan de slag
  • Gebruik meer filmpjes met voorbeelden
  • Fijn dat je steeds wist hoe ver we waren in de workshop (tijdbalk met indicator)

Wil je dat Motivatiemeesters ook bij jouw opleiding of sportvereniging een inspiratiesessie komt verzorgen? Neem dan contact met ons op!