LOF-festival

Workshop motiverend lesgeven

Op 5 oktober 2018 – de Dag van de leraar – vond bij ROC Midden Nederland in Amersfoort het LOF-festival plaats. Op dit festival voor pionierende leraren stond het delen van kennis en uitwisselen van ervaringen centraal. Wij waren er bij.

Motivatiemeesters verzorgde een workshop over motiverend lesgeven.

Kenmerken
De deelnemers aan onze workshop waren leraren uit verschillende sectoren van het onderwijs (PO, VO en MBO). De variatie in praktijkervaring was groot. Echter, allen hadden een grote persoonlijke interesse in het onderwerp. En gezien het grote aantal deelnemers is dit een onderwerp dat leeft in het onderwijs!

Uitdaging
De workshop was voor ons geslaagd als:

  • De deelnemers basisinzichten hebben meegekregen over motiverend lesgeven
  • De workshop aanzet tot reflectie over de (eigen) rol en invloed binnen het creëren van een motiverend leerklimaat
  • De deelnemers een aantal concrete en authentieke voorbeelden uit de praktijk kunnen bespreken die inspireren om morgen toe te kunnen passen

Keuzes

De deelnemers kregen tijdens het praktische deel van de workshop de keuze om in groepen of alleen aan de opdrachten te werken. Bij het uitwisselen van hun kennis over onze principes stond het iedereen vrij om te kiezen over welk principe men in gesprek ging. De deelnemers werden uitgenodigd om ‘good practices’ te delen en tips op te halen bij de principes die men nog graag wilde ontwikkelen.

Interactie
We hebben de interactie met de deelnemers als constructief en positief ervaren en waren blij om te zien dat er zoveel gedreven leraren in het onderwijs werken!

Van de deelnemers kregen we de volgende feedback:

  • Helder verhaal, logische opbouw
  • Prettige sfeer neergezet, afwisselende werkvormen
  • Graag (nog) meer praktijkvoorbeelden en inzoomen op de rol van de docent
  • Fijn om ruimte te hebben en info te verwerken op je eigen manier

Twee studenten van de Marnix Academie bezochten onze workshop en schreven het volgende verslag:  https://loffestival.lerarenontwikkelfonds.nl/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Verslag-workshop-motiverend-leren.pdf

Structuur

Om onze doelen te bereiken, hebben we aan de hand van een duidelijke structuur kennis gedeeld en ervaringen laten uitwisselen.

 

Wil je ook een inspirerende inleiding over motiverend lesgeven? Neem contact met ons op.