LeerklimaatScan

LeerklimaatScan

Wil je als school of opleiding werk maken van een leerklimaat waarin leerlingen (of studenten) met inzet, betrokkenheid én eigenaarschap groeien? Met de LeerklimaatScan van Motivatiemeesters krijg je inzicht in én praktische handvatten voor de uitdaging voor jullie schoolorganisatie.

Aan de hand van vijf wetenschappelijk onderbouwde principes brengt Motivatiemeesters op macro-, meso en micro-niveau het huidige leerklimaat op jullie school (of opleiding) in kaart. Wij geloven namelijk in een integrale aanpak, van het curriculum tot de les en van de directie tot de docent.

Kenmerken
We gaan in gesprek met leerlingen, docenten en directie, we bestuderen diverse (beleids)documenten en lopen een dag mee om de kenmerken van jullie schoolorganisatie in kaart te brengen. We gaan op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Op welke wijze houden jullie rekening met de kenmerken van de leerlingen?
  • Welke uitdaging wordt leerlingen geboden om zich te ontwikkelen?
  • Hoeveel keuzevrijheid krijgen de leerlingen?
  • Wat is de kwaliteit van de interactie tussen de leerlingen en docenten en/of management?
  • Hoe gestructureerd is het leerklimaat?

Uitdaging
Op basis van de verkregen inzichten formuleren wij de kracht van jullie schoolorganisatie en de volgende stap in jullie ontwikkeling (de uitdaging).

Keuzes
In een werksessie bespreken we jullie uitdaging en verkennen we gezamenlijk concrete opties om het leerklimaat op jullie school te versterken. We bieden jullie een helder overzicht met voldoende keuzemogelijkheden.

Interactie
Door onze jarenlange ervaring in het onderwijs zijn we goed in staat met de doelgroep te communiceren en zijn we tevens goed op de hoogte van het vakjargon.

Structuur
Wij bieden jullie steeds een helder overzicht van de fase waarin we zitten en we komen onze afspraken na.

Enthousiast geraakt over onze aanpak? Neem contact met ons op.