Gespreksleider voor E-WISE

Gespreksleider voor E-WISE

Ten behoeve van het online trainingsaanbod van E-WISE hebben we een bijdrage geleverd door gespreksleider te zijn en mee te denken in het ontwerp van de cursus.

Online scholingsaanbod

In samenwerking met E-WISE, Henk Ferwerda (criminoloog) en Peter Reenalda (schoolbestuurder) is van dit tafelgesprek een online cursus gemaakt waarmee leerkrachten via het online platform van E-WISE kunnen werken aan het verbreden van hun professionele basis: het zorgdragen voor de veiligheid op school.

Doel

Het doel van deze cursus is dan ook leerkrachten bewust te maken dat wapens in bijna iedere middelbare school voorkomen. Vaak ook op scholen waar de leerkrachten het niet verwachten. De cursus bestaat uit video’s, waarin de tafelgasten het thema van de cursus met elkaar bespraken. De video’s worden afgewisseld met activerende vragen en/of opdrachten. Na afloop van deze cursus kunnen leerkrachten:

  • verschillende typen wapens onderscheiden en herkennen binnen de schoolomgeving
  • inzichtelijk maken wat de redenen voor jongeren kunnen zijn om in het bezit te zijn van een wapen
  • het schoolveiligheidsplan handen en voeten geven door het thema wapenbezit bespreekbaar te maken in het schoolteam
  • een samenwerking met partijen buiten de school, zoals de politie, vormgeven of verbeteren om wapenbezit op school tegen te gaan
  • het thema wapenbezit inbedden in het bredere thema sociale veiligheid in en rondom de school
  • ouders betrekken bij het vormgeven van een positief en veilig schoolklimaat

 

Enkele opmerkingen van cursisten:

  • “Goed dat jullie deze cursus online zetten. Wapenbezit komt meer voor dan wij denken. Heb het op mijn school nog niet meegemaakt en ik hoop dat dit nooit gebeurt. Daarom super dat jullie verschillende tips en adviezen geven hoe ik hier mee om moet gaan als er problemen van deze aard komen.”
  • “Prima cursus om gezamenlijk tijdens een teamvergadering te doen (mits men bekend is met het huidige beleid binnen de school/stichting).”