Duurzaam Vitaal!

Duurzaam Vitaal!

Op dinsdag 5 november hebben we een workshop verzorgd waarbij we inzicht hebben gegeven hoe je inzet, betrokkenheid en eigenaarschap kan vergroten bij de mensen met wie je werkt.

Vitaal de toekomst in

De Meshallen in Wijchen is een is een platform (fysiek en virtueel) waar onderwijs gerelateerde organisaties ontmoeten, netwerken, werken, kennisdelen, inspireren, vergaderen en trainen met als doel het onderwijs te verbeteren door Onderwijs, Overheid en Ondernemers met elkaar te verbinden. Middels kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines komen tot nieuwe inzichten en vernieuwing.
Motivatiemeesters heeft tijdens het evenement “Duurzaam en vitaal de toekomst in” in de Meshallen een interactieve workshop verzorgd met als titel : Motivatie bij veranderingsprocessen. Bij deze workshop werd stilgestaan bij de veranderende behoeften. De behoeften vragen om een passende aanpak met een duurzaam en vitaal karakter. Hierbij werd de motivatietheorie toegelicht waarbij door middel van de 5 effectieve principes iedere deelnemer concrete handvatten kreeg aangereikt om in de eigen situatie veranderingsprocessen vorm te geven. Door gebruik te maken van de 5 effectieve principes zal het proces meer organisch verlopen en vindt er een verschuiving plaats van moeten naar willen.