Autonomie in de zorg

Autonomie in de zorg

Het spanningsveld tussen controle en ruimte bieden. Motivatiemeesters weet raad.

Kenmerken
De betrokkenheid in jullie organisatie is groot, maar je worstelt met het spanningsveld tussen controle en autonomie bieden. Je wilt dat gemaakte afspraken nageleefd worden, maar stuit met enige regelmaat op weerstand. Motivatiemeesters schrijft graag een passend recept voor jullie uit!

Uitdaging
Als de menselijke maat naar de achtergrond verdwijnt door regels en protocollen verliezen mensen hun plezier en voldoening. Op basis van onze kennis en ervaring gaan we in jullie organisatie op zoek naar ruimte en de juiste balans tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Keuzes
Afhankelijk van de doelstellingen bieden we meerdere opties om werk te maken van autonomie. Een greep uit ons aanbod:

  1. Een inspiratiesessie voor teamleiders en managers:
    • basisinzichten over motiverend leidinggeven in de zorg
    • aanzet tot reflectie over de (eigen) rol en invloed binnen het creëren van een motiverend werkklimaat
    • een aantal concrete en authentieke voorbeelden uit de praktijk die inspireren om morgen toe te kunnen passen
  2. Workshops waarin deelnemers de ontvangen en/of geboden autonomie in kaart brengen en vertalen in een concreet en haalbaar actieplan.
  3. Begeleiding en coaching van individuele professionals.

Interactie
We houden rekening met alle betrokken en creëren voldoende ruimte om ervaringen en gevoelens te delen. Daarnaast zorgen ervoor dat steeds helder is waarom bepaalde keuzes gemaakt worden.

Structuur
Wij bieden een gestructureerde en gedragen aanpak en informeren de betrokken over de vorderingen, zodat doelstellingen behaald worden.

Klaar voor Motivatiemeesters? Neem contact met ons op.