Leergang Meesterschap voor docenten in het beroepsonderwijs

Leergang Meesterschap voor docenten in het beroepsonderwijs

Inhoud
In deze leergang krijgen deelnemers met vakinhoudelijke ervaring inzicht en handvatten om motiverend les te kunnen geven. Deze leergang bestaat uit een combinatie van training en persoonlijke begeleiding in het pedagogisch- en didactisch handelen. De docenten zijn na afloop van de leergang in staat om structuur te bieden, positief te communiceren en activerende lessen te ontwerpen.

Doelstellingen
De deelnemers:

  • Hebben inzicht in hoe ze studenten (duurzaam) kunnen motiveren
  • Kunnen vijf effectieve principes benoemen en toepassen in de praktijk
  • Kunnen studenten autonoom motiveren
  • Reflecteren op de (eigen) rol en invloed bij het motiveren van studenten
  • Kunnen structuur en keuzes bieden in hun lessen
  • Zijn in de interactie met studenten positief en passen informatieve taal toe

Doelgroep
(ZZP-)docenten die (tijdelijk) lessen verzorgen in het beroepsonderwijs

Duur/lengte
6-12 maanden

(Aanvangs)niveau
Minimaal mbo-niveau, met vakinhoudelijke kennis over het vak wat ze gaan doceren

Programma

Studiebelasting
Ongeveer 4 uur per week

Download hieronder de pdf met informatie over de leergang
Leergang Meesterschap voor docenten in het beroepsonderwijs