Onderwijsontwerp

EXPERTISE

Onderwijsontwerp

Voor leerlingen is niet altijd duidelijk waarom ze bepaalde leerstof aangeboden krijgen. Je kan je afvragen of de samenhang tussen verschillende vakken of vaardigheden duidelijk is voor hen. In sommige gevallen ontbreekt die samenhang, omdat hiermee bij het ontwerp onvoldoende rekening is gehouden.

“Wat is het nut hiervan?” is dan vanuit het perspectief van een leerling soms een begrijpelijke vraag. Als jullie aan de slag willen met het (her)ontwerpen van lessen, lessenseries, modules of opleidingen, dan begeleiden we jullie graag bij het maken van weloverwogen en goed doordachte keuzes. Keuzes die onder andere betrekking hebben op:

 • Doelen
  Wat willen we bereiken en hoe verhoudt dit zich tot andere doelen?
 • Didactiek
  Hoe kunnen we onze doelgroep zo optimaal mogelijk laten leren?
 • Differentiatie
  Op welke manier houden we rekening met verschillen tussen leerlingen?
 • Data
  Op welke momenten en manieren houden leerlingen zicht op hun eigen ontwikkeling?

We doen dit door gebruik te maken van wetenschappelijk onderbouwde ontwerp- en instructiemodellen gecombineerd met de laatste inzichten over assessment en ontwikkeling.

Door onze jarenlange praktijkervaring te delen en samen het onderwijs op jullie school te (her)ontwerpen streven we ernaar dat de leerlingen het onderwijs op jullie school als samenhangend, kennisrijk en betekenisvol ervaren.