Eigenaarschap

EXPERTISE

Eigenaarschap

In veel scholen wordt hard gewerkt om eigenaarschap bij leerlingen én leraren te vergroten. Ondanks al het harde werk blijkt dit echter vaak lastiger dan gedacht.

Je hoort leerlingen nog steeds zeggen; “Waarom moet ík dat doen?” Of die ene collega: “Kan iemand anders dit niet doen?”.

Wellicht had je deze reactie niet verwacht en had je gehoopt dat de leerling of collega aan de slag zou gaan met hetgeen je van hem/haar vroeg. Omdat je verwacht dat de ander verantwoordelijkheid neemt en hier ook invulling aan wil geven.

Er zijn kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand geen eigenaarschap toont. Misschien sluit de taak niet aan bij de interesse, is het nut niet duidelijk of is de opdracht te moeilijk of juist veel te makkelijk.

Eigenaarschap doet ook een beroep op het vermogen om het eigen leer- en/of werkproces zelf te kunnen sturen. Zelfsturing is een complexe vaardigheid die vraagt om goede begeleiding en ondersteuning.

We helpen jullie graag om het eigenaarschap op jullie school te vergroten. We doen dit onder andere door kennis over zelfsturing, scaffolding, autonomie-ondersteuning en structuur met jullie te delen en samen keuzes te maken die aansluiten bij de actuele situatie en de gewenste situatie op jullie school.